Studia w języku angielskim

2015-02-25
Co to za studia

Studia w języku angielskim pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę z zakresu chemii. W programie Bachelor's degree dzięki wykładom, seminariom i zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w małych grupach uzyskasz i pogłębisz wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych działów chemii. Poznasz także współczesne metody fizykochemiczne stosowane w badaniach struktury i charakterystyki związków. Studia możesz kontynuować w programie Master's degree, w którym uzyskasz specjalistyczną wiedzę w ramach dwóch oferowanych specjalności: zaawansowana chemia nieorganiczna i kataliza lub chemia organiczna.

Co oferujemy

Absolwenci studiów uzyskują tytuł Bachelor's degree lub Master's degree. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych i został opracowany przez naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. W czasie studiów będziesz miał okazję uczestniczyć w badaniach ściśle powiązanych z profilem badawczym zespołów naukowych ucząc się przy tym praktycznego wykorzystania szerokiego spektrum eksperymentalnych metod badawczych.

Co po studiach

Po ukończeniu programu Bachelor's degree możesz podjąć pracę w kraju i za granicą w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie, a także w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tych studiów mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach. Po ukończeniu programu Master's degree zyskasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności chemiczne, które definiują Ciebie jako specjalistę w zakresie danej specjalności. Twoją niewątpliwą przewagą będzie ponadto wyśmienita znajomość chemicznego języka angielskiego, która może stać się Twoim ważnym atutem na rynku pracy.

Plan studiów w języku angielskim:
Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz opis wymagań znajduje się na stronie (w języku angielskim):
http://international.uni.wroc.pl/en/study-english/admission-procedure

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00