Studia stacjonarne na Wydziale Chemii

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia.

Studia I stopnia - licencjackie Prowadzone są też studia w języku angielskim.


Studia II stopnia - magisterskie
Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi prowadzonymi na naszym Wydziale, a studenci mają wolny dostęp do wszystkich pracowni naukowych. Dzięki współpracy międzynarodowej studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych.

Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnej oferty zdobycia dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.