Studia niestacjonarne II stopnia - program studiów

2015-02-25
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi dwuletnie niestacjonarne studia II stopnia na kierunku chemia. Studia te przeznaczone są głównie dla osób, które nie są w stanie podjąć ich w trybie dziennym. Studia niestacjonarne przygotowują absolwentów do podjęcia pracy chemika. Przeznaczone są dla osób bezpośrednio związanych z szeroko pojętym przemysłem chemicznym, jak również zajmujących się dziedzinami pokrewnymi oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie chemii. Studenci mogą dodatkowo uczęszczać na blok przedmiotów pedagogicznych (wymagana minimalna grupa uczestników: 10 osób) i uzyskać uprawnienia do pracy w szkolnictwie.

Studia niestacjonarne II stopnia - plan studiów


Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

1. Rok
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z Godziny ECTS
Metody laboratoryjne L Z 20 3
Analiza instrumentalna W
L
S
E
Z
Z
20
40
15
10
 
 
Chemia ogólna W
L
S
E
Z
Z
40
60
40
18
 
 
Chemia teoretyczna W
S
E
Z
15
30
6
 
Metody spektroskopowe W
L
S
Z
Z
Z
20
20
15
8
 
 
Modelowanie molekularne W
L
E
Z
15
20
5
 
Komunikacja wizerunkowa W Z 30 5
Przedmiot do wyboru 1 W E 20 5
Suma     420 60
2. Rok
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z Godziny ECTS
Przedmiot specjalizacyjny I W
L
E
Z
20
20
10
 
Przedmiot specjalizacyjny II W
L
E
Z
15
15
8
 
BHP W Z 15 2
Lektorat S E 40 4
Przedmiot do wyboru 2 W + L + S E 35 5
Przedmiot do wyboru 3 W E 30 8
Pracownia magisterska L Z 40 11
Seminarium magisterskie S Z 30 5
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy S E   7
Suma     260 60


Studia niestacjonarne II stopnia - lista przedmiotów do wyboru


Lektorat:
  • Język angielski do poziomu B2+
  • Język francuski do poziomu B2+
  • Język niemiecki do poziomu B2+
Przedmiot do wyboru 1:
  • Chemia produktów naturalnych
  • Chemia w archeologii
Przedmiot do wyboru 2:
  • Krystalografia
  • Współczesne metody analizy
Przedmiot do wyboru 3:
  • Chemia jądrowa i radiacyjna
  • Współczesne metody chromatograficzne

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00