Specjalność Chemia - studia międzynarodowe - II stopień studiów

2015-02-25
1. Semestr
Przedmiot Rodzaj
zajęć
Liczba
godzin
E/Z ECTS
Blok specjalnościowy I
(Chemia organiczna)
W + L + S 9 E 15
Zaawansowane metody eksperymentalne W + S 6 E 8
Informatyka II W
L
1
2
E
Z
2
5
Suma 30
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Blok specjalnościowy II
(Współczesna chemia koordynacyjna)
W + L + S 9 E 15
Modelowanie molekularne W
L
S
2
2
1
E
Z
Z
11
Lektorat S 4 Z 4
Suma 30
3. Semestr (dla studentów Uniwersytetu w Sassari na Wydziale Chemii UWr)
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Master research Project (PDW II) L 16 Z 16
Catalysis and Green Chemistry W
L
2
2
E
3
3
PDW II° - Wrocław W + L + S ~10 Z 8
Suma 30
3. Semestr (dla studentów Wydziału Chemii UWr na Uniwersytecie w Sassari)
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Master research Project (PDW II) L 4   5
PDW II° - Sassari W+S+L ~20   25
Suma 30
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Pracownia magisterska (PDW II) L 6 Z 16
Seminarium magisterskie (PDW II) S 2 Z 6
Przedsiębiorczość i ochrona własności intelektualnej W 1 Z 2
Komunikacja wizerunkowa W 2 Z 5
W-F (PDW II) S 2 Z 1
Suma 30


Przedmioty do wyboru - Sassari
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin
/ semestr
ECTS
Advanced Materials for Energy W
L
24
16
4
I.C. Basic Aspects of Catalysis W
L
40
16
6
Macromolecular Synthesis W
L
8
48
4
Multistep Synthesis and Organic Materials W
L
8
48
4
Physics of Ionisation Radiations W
L
24
8
4
Sensors in Analytical Chemistry W
L
24
16
4
Nonlinear Dynamics of Complex Systems W
L
24
16
4
Molecular Modeling W
L
16
32
4
Physical Methods for Cultural Heritages W
L
24
16
4
Przedmioty do wyboru - Wrocław
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin
/ tydzień
ECTS
Combinatorial Chemistry W
L
1
2
2
2
Contemporary Organic Synthesis W 3 3
Applications of Chemical Materials W 2 2
Computer Design and modelling of New Materials W
L
2
1
2
1
Chemistry in Action: Ideas and Applications W 3 3

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00