Plan studiów II stopnia - kierunek: Chemia - studia międzynarodowe

2015-02-25
1. Semestr
Przedmiot Rodzaj
zajęć
Liczba
godzin
E/Z ECTS
Blok specjalnościowy I
(Chemia organiczna)
W + L + S 9 E 15
Zaawansowane metody eksperymentalne W + S 6 E 8
Informatyka II W
L
1
2
E
Z
2
5
Suma 30
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Blok specjalnościowy II
(Współczesna chemia koordynacyjna)
W + L + S 9 E 15
Modelowanie molekularne W
L
S
2
2
1
E
Z
Z
11
Lektorat S 4 Z 4
Suma 30
3. Semestr (dla studentów Uniwersytetu w Sassari na Wydziale Chemii UWr)
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Pracownia magisterska L 16 Z 16
Catalysis and Green Chemistry W
L
2
2
E
3
3
Przedmioty do wyboru W + L + S ~10 Z 8
Suma 30
3. Semestr (dla studentów Wydziału Chemii UWr na Uniwersytecie w Sassari)
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Pracownia magisterska L 4   10
Przedmioty do wyboru W+S+L ~20   20
Suma 30
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba
godzin
E/Z ECTS
Pracownia magisterska L 6 Z 16
Seminarium magisterskie S 2 Z 6
Przedsiębiorczość i ochrona własności intelektualnej W 1 Z 2
Komunikacja wizerunkowa W 2 Z 5
Przedmiot do wyboru (W-F) S 2 Z 1
Suma 30


Przedmioty do wyboru - Sassari
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin
/ semestr
ECTS
Advanced Materials for Energy W
L
4 24
16
I.C. Basic Aspects of Catalysis W
L
6 40
16
Macromolecular Synthesis W
L
4 8
48
Multistep Synthesis and Organic Materials W
L
4 8
48
Physics of Ionisation Radiations W
L
4 24
8
Sensors in Analytical Chemistry W
L
4 24
16
Nonlinear Dynamics of Complex Systems W
L
4 24
16
Molecular Modeling W
L
4 16
32
Physical Methods for Cultural Heritages W
L
4 24
16
Przedmioty do wyboru - Wrocław
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin
/ tydzień
ECTS
Combinatorial Chemistry W
L
1
2
2
2
Contemporary Organic Synthesis W 3 3
Applications of Chemical Materials W 2 2
Computer Design and modelling of New Materials W
L
2
1
2
1
Chemistry in Action: Ideas and Applications W 3 3

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00