Plan studiów II stopnia - kierunek: Chemia

2017-04-18
Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

Specjalności na studiach II stopnia:
Lista przedmiotów do wyboru

1. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Blok specjalnościowy 1

Specjalność: Analityka instrumentalna
Specjalność: Chemia fizyczna
Specjalność: Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Specjalność: Chemia medyczna
Specjalność: Chemia nieorganiczna i kataliza
Specjalność: Chemia organiczna
W + L + S E 15
Zaawansowane metody esperymentalne W + S E 8
Informatyka II W
L
E
Z
2
5
Suma     30
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Blok specjalnościowy 2

Specjalność: Analityka instrumentalna
Specjalność: Chemia fizyczna
Specjalność: Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Specjalność: Chemia medyczna
Specjalność: Chemia nieorganiczna i kataliza
Specjalność: Chemia organiczna
W + L + S E 15
Modelowanie molekularne W
L
S
E
Z
Z
11
Przedmiot do wyboru
(Lektorat)
S Z 4
Suma     30
3. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia magisterska L Z 10
Przedmioty do wyboru
W + L + S Z 21
Suma     31
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia magisterska L Z 16
Seminarium magisterskie S Z 6
Przedsiębiorczość i ochrona własności intelektualnej W Z 2
Przedmioty humanistyczne/społeczne (PDW) W Z 5
Suma     29

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 godzina: 12:48