Plan studiów II stopnia - kierunek: Chemia

2015-02-25
Programu studiów dotyczący studentów, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2015/2016 i wcześniej.

Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

Specjalności na studiach II stopnia:
» Lista przedmiotów do wyboru

1. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Blok specjalnościowy 1

Specjalność: Analityka instrumentalna
Specjalność: Chemia biologiczna
Specjalność: Chemia fizyczna
Specjalność: Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Specjalność: Chemia medyczna
Specjalność: Chemia nieorganiczna i kataliza
Specjalność: Chemia obliczeniowa
Specjalność: Chemia organiczna
Specjalność: Chemia środowiska
Specjalność: Informatyka chemiczna i chemometria
W + L + S E 16
Przedmiot do wyboru 1 W + L + S Z 6
Modelowanie molekularne W
L + S
E
Z
11
Suma     33
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Blok specjalnościowy 2

Specjalność: Analityka instrumentalna
Specjalność: Chemia biologiczna
Specjalność: Chemia fizyczna
Specjalność: Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Specjalność: Chemia medyczna
Specjalność: Chemia nieorganiczna i kataliza
Specjalność: Chemia obliczeniowa
Specjalność: Chemia organiczna
Specjalność: Chemia środowiska
Specjalność: Informatyka chemiczna i chemometria
W + L + S E 16
Przedmiot do wyboru 2 W + L + S Z 6
Przedmiot do wyboru 3
(Lektorat)
S Z 4
Przedmiot do wyboru 4
(W-F)
S Z 1
Suma     27
3. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia magisterska L Z 14
Przedsiębiorczość i ochrona własności intelektualnej W Z 2
Informatyka W
L
E
Z
3
5
Przedmiot do wyboru 5 W + L + S Z 6
Suma     30
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia magisterska L Z 13
Seminarium magisterskie S Z 6
Komunikacja wizerunkowa W Z 5
Przedmiot do wyboru 6 W + L + S Z 6
Suma     30

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00