Plan studiów I stopnia - kierunek: Chemia

2015-02-25
Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

Specjalności na studiach I stopnia:
1. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Podstawy chemii W
L
S
E
Z
Z
4
5
4
Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym W
L
Z
Z
1
2
Matemayka W
S
E
Z
4
4
Przedmiot do wyboru 1 W + L + S Z 4
Suma     29
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia analityczna W
L
S
E
Z
Z
3
5
3
Chemia kwantowa W
S
E
Z
2
3
Fizyka W
L
E
Z
3
4
Podstawy informatyki W
L
Z
Z
2
3
Przedmiot do wyboru 2 W + L + S E 4
Suma     31
3. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia nieorganiczna W
L
S
E
Z
Z
5
6
2
Chemia fizyczna W
S
E
Z
4
3
Przedmiot do wyboru 3 W + L + S Z 4
Przedmiot do wyboru 4
(Lektorat)
S Z 4
Suma     28
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia organiczna W
L
S
E
Z
Z
7
10
4
Chemia fizyczna L Z 7
Przedmiot do wyboru 4
(Lektorat)
S Z 4
Przedmiot do wyboru 5
(W-F)
C Z 0
Suma     32
5. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Analityka instrumentalna W
L
E
Z
5
7
Przedmiot do wyboru 4
(Lektorat)
S E 4
Przedmiot do wyboru 6 W + L + S Z 2
Przedmiot do wyboru 7 W + L + S Z 2
Przedmiot do wyboru 8 W + L + S Z 3
WF C Z 0
Suma     25
6. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia licencjacka L E 15
Technologia chemiczna W
L + S
E
Z
3
4
Przedmiot do wyboru 9 W + L + S E 3
Przedmiot do wyboru 10 W + L + S Z 3
Przedmiot do wyboru 11 W + L + S Z 2
Przedmiot do wyboru 12 W + L + S Z 5
Suma     35

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00