Plan studiów I stopnia - kierunek: Chemia i toksykologia sądowa

2015-02-25
Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

1. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia ogólna i nieorganiczna W
S
Z
Z
2
2
Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym W
L
Z
Z
1
1
Matemayka W
S
E
Z
3
3
Fizyka z elementami biofizyki W
L
S
E
Z
Z
2
1
1
Podstawy prawoznawstwa W Z 3
Pierwsza pomoc przedmedyczna - zagrożenia biologiczne w miejscu pracy S Z 1
Podstawy medycznej diagnostyki laboratoryjnej W
L
S
Z
Z
Z
3
2
2
Suma     27
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia ogólna i nieorganiczna W
L
S
E
Z
Z
3
4
2
Chemia analityczna z elementami bioanalizy W
L
S
E
Z
Z
2
3
1
Wprowadzenie do chemii organicznej W
S
Z
Z
1
1
Kryminalistyka i nauki sądowe W E 3
Ksenobiotyki W
L
S
Z
Z
Z
3
2
2
Podstawy informatyki W
L
Z
Z
1
2
Przedmiot do wyboru 1 W + L + S E 3
Suma     33
3. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia organiczna W
L
S
E
Z
Z
2
7
2
Chemia fizyczna W
S
Z
Z
2
1
Zdrowie publiczne W Z 1
Przedmiot do wyboru 2 W + L + S E 4
Przedmiot do wyboru 3 W + L + S E 5
Lektorat S Z 4
Suma     28
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Analityka instrumentalna W
L
Z
Z
1
2
Chemia fizyczna W
L
S
E
Z
Z
2
5
1
Biochemia kliniczna W
L
S
E
Z
Z
3
2
2
Przedmiot do wyboru 4 W + L + S Z 5
Przedmiot do wyboru 5 W + L + S E 5
Lektorat S Z 4
W-F C Z 0
Suma     32
5. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Praktyczna spektrometria mas W
L
S
E
Z
Z
1
2
1
Biochromatografia W
L
S
E
Z
Z
1
2
1
Diagnostyka pośmiertna W
L
S
Z
Z
Z
2
1
1
Przedmiot do wyboru 6 W + L + S Z 4
Przedmiot do wyboru 7 W + L + S E 5
Lektorat S E 4
W-F C Z 0
Praktyki zawodowe S Z 1
Suma     26
6. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia licencjacka L E 15
Technologia chemiczna W
L
E
Z
2
2
Immunochemia W
L
Z
Z
1
1
Toksykologia kliniczna i sądowa W
L
E
Z
2
2
Przedmiot do wyboru 8 W + L + S E 4
Przedmiot do wyboru 9 W + L + S Z 1
Przedmiot do wyboru 10 W + L + S E 4
Suma     34Chemia i toksykologia sądowa - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Atomy i cząsteczki
 • Wprowadzenie do spektroskopii molekularnej
Przedmiot do wyboru 2:
 • Biomateriały
 • Polimery w medycynie
Przedmiot do wyboru 3:
 • Pobieranie i przygotowanie próbek biologicznych
 • Procedury preanalityczne
Przedmiot do wyboru 4:
 • Chemia produktów naturalnych
 • Surowce farmaceutyczne pochodzenia roślinnego
 • Chemia żywności
Przedmiot do wyboru 5:
 • Wybrane problemy chemii koordynacyjnej
 • Elementy chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej
Przedmiot do wyboru 6:
 • Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
 • Chemometria w analityce chemicznej
Przedmiot do wyboru 7:
 • Spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych
 • Modyfikacja chemiczna w analizie związków chemicznych
Przedmiot do wyboru 8:
 • Rentgenograficzna analiza leków
 • Podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek
Przedmiot do wyboru 9:
 • Chemia katastrof
 • Zarządzanie chemikaliami
Przedmiot do wyboru 10:
 • Analiza środków dopingujących
 • Analiza środków uzależniających

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00