Plan studiów I stopnia - kierunek: Chemia medyczna

2015-02-25
Legenda:
W - Wykład, L - Laboratorium, S - Seminarium
E - Egzamin, Z - Zaliczenie

1. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Podstawy chemii W
L
S
E
Z
Z
4
3
3
Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym W
L
Z
Z
1
2
Biologia ogólna W
L
S
E
Z
Z
1
1
1
Matemayka W
S
E
Z
3
2
Fizyka z elementami biofizyki W
L
S
Z
Z
Z
2
1
1
Przedmiot do wyboru 1 W + L + S Z 4
Suma     29
2. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia analityczna z elementami bioanalizy W
L
S
E
Z
Z
2
3
2
Chemia nieorganiczna W
L
S
E
Z
Z
4
5
1
Chemia kwantowa W
S
E
Z
1
2
Podstawy informatyki i statystyki W
L
Z
Z
1
2
Przedmiot do wyboru 2 W + L + S Z 4
Lektorat S Z 4
Suma     31
3. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia organiczna W
L
S
E
Z
Z
4
7
3
Chemia bioorganiczna W
L
E
Z
2
2
Przedmiot do wyboru 3 W + L + S Z 4
Przedmiot do wyboru 4 W + L + S Z 4
Lektorat S Z 4
W-F C Z 0
Suma     30
4. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia medyczna W
S
E
Z
2
2
Chemia komórki I W
L
S
E
Z
Z
2
2
2
Wprowadzenie do metod badawczych w chemii medycznej W
L
E
Z
2
4
Lek - od pomysłu do wdrożenia W Z 1
Przedmiot do wyboru 5 W + L + S E 4
Przedmiot do wyboru 6 W + L + S Z 3
Lektorat S E 4
W-F C Z 0
Praktyki zawodowe S Z 2
Suma     30
5. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Chemia fizyczna W
L
S
E
Z
Z
3
3
2
Chemia komórki II W
S
Z
Z
1
1
Technologia chemiczna z elementami biotechnologii W
L
E
Z
2
1
Leki nieorganiczne W Z 2
Biologiczna chemia nieorganiczna W
L
S
E
Z
Z
1
1
1
Przedmiot do wyboru 7 W + L + S Z 3
Przedmiot do wyboru 8 W + L + S Z 1
Suma     22
6. Semestr
Przedmiot Rodzaj zajęć E/Z ECTS
Pracownia licencjacka L E 15
Toksykologia W
L
E
Z
2
2
Leki organiczne W E 2
Nowoczesne metody syntezy leków L Z 2
Przedmiot do wyboru 9 W + L + S Z 3
Przedmiot do wyboru 10 W + L + S Z 3
Przedmiot do wyboru 11 W + L + S Z 1
Przedmiot do wyboru 12 W Z 3
Przedmiot do wyboru 13 W Z 5
Suma     38Chemia medyczna - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Człowiek a środowisko
 • Informacja naukowa w chemii + Ekologia
Przedmiot do wyboru 2:
 • Podstawy fizjologii człowieka
 • Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej
Przedmiot do wyboru 3:
 • Chemia żywności
 • Chemia kosmetyczna
Przedmiot do wyboru 4:
 • English in life sciences
 • English for science and technology
Przedmiot do wyboru 5:
 • Mikrobiologia
 • Immunologia
Przedmiot do wyboru 6:
 • Chemia biokoordynacyjna
 • Metody katalityczne w syntezie farmaceutyków
Przedmiot do wyboru 7:
 • Metody biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
 • Biomagnetyzm
Przedmiot do wyboru 8:
 • Antybiotyki i lekooporność
 • Błony biologiczne i agregaty lipidowe
Przedmiot do wyboru 9:
 • Chemia białek + Chemia kwasów nukleinowych
 • Krystalochemia makrocząsteczek
Przedmiot do wyboru 10:
 • Biomateriały
 • Chemia produktów naturalnych aktywnych farmakologicznie
Przedmiot do wyboru 11:
 • Chemia nowotworów
 • Kontrola jakości w analityce chemicznej
Przedmiot do wyboru 12:
 • Metody histochemiczne i immunohistochemiczne w medycynie
 • Patologia ogólna w aspekcie pracy diagnosty medycznego
Przedmiot do wyboru 13:
 • Perswazyjne działania językowe
 • Dyskursy mediów

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00