Studia doktoranckie na Wydziale Chemii

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowują przyszłych absolwentów do dalszej pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w różnych specjalnościach chemii, a także do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii. Uzyskany dyplom doktora nauk chemicznych jest kluczem do najlepszych laboratoriów naukowych lub zatrudnienia w szkołach wyższych na całym świecie. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Więcej informacji...