Specjalność informatyka chemiczna i chemometria - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Wybierając studia na tym kierunku otrzymasz pogłębioną wiedzę informatyczną oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie najważniejszych fizykochemicznych metod analizy (IR, NIR, Raman, NMR, EPR, UV-VIS, fluorescencja, spektrometria mas, chromatografia i elektroforeza), zaawansowanych metod spektroskopowych (pomiary w świetle spolaryzowanym, obrazowanie chemiczne, spektroskopia czasowo-rozdzielcza) oraz współczesnych systemów operacyjnych (DOS, GNU, Linux). Poznasz również teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania różnych metod chemometrycznych (PCA, EFA, CLS, PCR, PLS, MCR, 2DCOS) do ilościowej oraz jakościowej analizy leków i suplementów diety, produktów spożywczych, układów biologicznych czy układów z wiązaniem wodorowym. Nauczysz się również jak poprawnie wykonać numeryczną oraz statystyczną analizę różnorodnych typów danych eksperymentalnych.

Co oferujemy

Absolwenci studiów magisterskich uzyskują stopień magistra chemii. Oprócz podstawowych przedmiotów takich jak modelowanie molekularne czy informatyka oferujemy specjalistyczną wiedzę, którą zdobędziesz zaliczając bloki specjalnościowe I i II. Jedynie wybierając naszą specjalność będziecie mogli zaliczyć kurs Chemometrii, której znajomość ułatwi znalezienie atrakcyjnej pracy.

Co po studiach

Będąc absolwentem naszej specjalności otrzymasz wykształcenie pozwalające Tobie podjąć pracę w zakładach przemysłowych, instytucjach badawczych i naukowych oraz w szkolnictwie. Masz także szansę pogłębić swoją wiedzę poprzez kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.


Specjalność informatyka chemiczna i chemometria - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
  • Fizykochemiczne metody analizy
  • Zaawansowane metody spektroskopii oscylacyjnej
  • Zaawansowane systemy operacyjne
  • Chemometria

Opiekun specjalności rekomenduje studentom następujące przedmioty do wyboru:
  • Analiza leków i produktów spożywczych
  • Biospektroskopia oscylacyjna
  • Informatyka chemiczna

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
  • Zespół struktury i oddziaływań molekularnych (ZB-09)
  • Zespół chemometrii i spektroskopii stosowanej (ZB-15a)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00