Specjalność chemia organiczna - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Interesuje Cię praca syntetyczna? Uwielbiasz spędzać czas w laboratorium tworząc wielobarwne związki, które następnie można zbadać najnowocześniejszymi metodami fizykochemicznymi? Magisterskie studia chemiczne - specjalność chemia organiczna jest właśnie dla Ciebie. Wybór tego kierunku pozwoli Ci na rozwinięcie teoretycznych podstaw chemii organicznej, ale także na wzbogacenie elementarnego zestawu technik laboratoryjnych o paletę współczesnych możliwości syntetycznych niezbędnych w nowoczesnym laboratorium syntezy organicznej (reakcje katalityczne, techniki próżniowe, synteza wieloetapowa). Dzięki specjalizacji organicznej będziesz miał dostęp do szeregu metod spektroskopowych (UV-Vis, NMR, MS) nieodzownych w analizie swoich wyników.

Co oferujemy

Różnorodne wykłady, zajęcia seminaryjne i laboratoria pozwolą Ci na zgłębienie wiedzy nie tylko z zakresu chemii makromolekuł, produktów naturalnych czy też zaawansowanych metod syntetycznych, ale również pomogą w poruszaniu się we współczesnym świecie nauki poprzez zajęcia ze specjalistycznego, chemicznego języka angielskiego. W czasie studiów poznasz tajniki syntezy organicznej na nośniku stałym oraz w warunkach beztlenowych, a także nauczysz się szybkich i skutecznych metod oczyszczania i analizy związków chemicznych. Ponadto uzyskasz tytuł zawodowy magistra realizując coraz to bardziej wymagające - a więc i ciekawsze – zadania badawcze.

Co po studiach

Wybierając specjalność z pewnością zadajesz sobie pytanie – co dalej? Chemia organiczna dzięki odpowiednio dobranemu programowi pozwala Ci na szeroki wybór. W czasie studiów zapoznasz się, jak i nabierzesz praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu reakcji tworzenia wiązań C-C, C-N bądź C-O na drodze niezwykle efektywnych i zachodzących w sposób czysty procesów katalitycznych, kładąc istotny nacisk na chemię metaloorganiczną a wykorzystując techniki próżniowe – istotny element współczesnej pracy w laboratorium chemicznym, nie tylko organicznym. Zapoznasz się także z syntezami wieloetapowymi - niezwykle istotnymi w czasie pracy z substancjami biologicznie czynnymi, których otrzymywanie jest zazwyczaj procesem wielokrokowym. Pewność co do jakości otrzymywanej struktury określisz na drodze analizy spektroskopowej, szczególnie spektrometrii mas i spektroskopii NMR, dwóch podstawowych technik analitycznych, których dogłębne poznanie jest niezwykle istotnym aspektem programu nauczania w ramach specjalizacja chemii organicznej. Opisane umiejętności spowodują wzrost Twojej atrakcyjności na rynku pracy, zarówno w przypadku przemysłowych laboratoriów chemicznych, biochemicznych oraz farmaceutycznych, jak i, jeśli zechcesz zostać z nami dłużej, podejmując studia III stopnia.


Specjalność chemia organiczna - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
  • Zaawansowane techniki laboratoryjne w chemii organicznej
  • Współczesna synteza organiczna
  • Zaawansowana synteza i analiza spektroskopowa związków organicznych

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
  • Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek (ZB-3)
  • Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn (ZB-6)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00