Specjalność chemia obliczeniowa - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia obliczeniowa to nowa dyscyplina z zakresu nauk chemicznych, szybko rozwijająca się w ostatnich latach, wykorzystująca różnorodne metody obliczeniowe do badania właściwości oraz dynamiki układów molekularnych, które są realizowane za pomocą komputerów. Metody chemii obliczeniowej są nie tylko przydadzą się Tobie przy interpretacji wyników badań doświadczalnych, lecz również będziesz mógł je stosować np. jako wstępny etap do syntezy nowych związków chemicznych istotnych w chemii materiałów czy też projektowaniu nowych leków a także natury wiązań chemicznych.

Co oferujemy

W ramach specjalności nauczysz się pracować z systemem operacyjnym Linux, który obecnie jest podstawowym i powszechnie używanym systemem operacyjnym na klastrach obliczeniowych. Zapoznasz się z zaawansowanymi metodami chemii kwantowej służącymi do badania efektów korelacji elektronowej, metod hybrydowych (przydatnych do badań dużych układów molekularnych, również o znaczeniu biologicznym) oraz opartych na teorii funkcjonałów gęstości. Poznasz także metody bardzo ważne przy projektowaniu nowych leków oraz metody służące do opisu dynamicznego układów molekularnych. Dowiesz się jak za pomocą metod chemii obliczeniowej można badać np. klastery i nanoklastery metali, układy polipetydowe czy też struktury lipidowe, białkowe i kwasy nukleinowe. Poznasz również tzw. niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej jak np. metody Monte Carlo i metody oparte na teorii automatów komórkowych, sieci neuronowych lub algorytmów genetycznych. Ponadto, nasza specjalność oferuje zajęcia oparte na badaniach doświadczalnych w ramach zajęć z zaawansowanych metod fizykochemicznych, przydatnych w każdym laboratorium chemicznych.

Co po studiach

Po ukończeniu studiów na specjalności Chemia obliczeniowa możesz podjąć pracę w laboratoriach chemicznych, instytucjach badawczych, wyższych uczelniach czy np. w firmach zajmujących się opracowywaniem nowych leków. Ponadto, znajomość systemu operacyjnego Linux oraz np. metod opartych na teorii automatów komórkowych (które również stosuje się do symulowania złożonych procesów ekonomicznych, ruchu drogowego, rozwoju epidemii, itp), sieci neuronowych i algorytmów genetycznych umożliwi znalezienie pracy poza chemią.


Specjalność chemia obliczeniowa - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Latajka

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
 • Wprowadzenie do systemu Linux
 • Elementy zaawansowanej chemii kwantowej
 • Metody hybrydowe chemii kwantowej – badania peptydów
 • Teoretyczne modelowanie układów biologicznych
 • Niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej
 • Metody DFT – modelowanie klasterów i nanoklasterów metali
 • Zaawansowane metody fizykochemiczne

Opiekun specjalności rekomenduje studentom następujące przedmioty do wyboru:
 • Biospektroskopia oscylacyjna
 • Chemiczna topologia kwantowa
 • Informatyka chemiczna
 • Metody dynamiki molekularnej ab initio
 • Nanokataliza
 • Oddziaływania molekularne
 • Teoria oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej
 • Zostosowanie fizyki statystycznej do opisu zjawisk fizykochemicznych

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
 • Zespół teoretycznego modelowania procesów chemicznych (ZB-19)
 • Zespół struktury i oddziaływań molekularnych (ZB-9)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00