Specjalność chemia nieorganiczna i kataliza - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Na specjalności chemia nieorganiczna i kataliza poznasz zaawansowane techniki syntezy związków metali grup głównych i pierwiastków d-elektronowych. Nauczysz się jak wykorzystać metody fizykochemiczne do identyfikacji i ustalenia struktury otrzymywanych związków. Nabędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci na określenie reaktywności związków metali w reakcjach stechiometrycznych a zwłaszcza w procesach katalitycznych. W ramach specjalności chemia nieorganiczna i kataliza będziesz miał możliwość współpracy i uczestnictwa w badaniach szeregu zespołów naukowych działających w tym obszarze badawczym. Będziesz mógł realizować pracę magisterską w różnych zespołach badawczych.

Co oferujemy

Absolwenci studiów na specjalności chemia nieorganiczna i kataliza uzyskują stopień magistra chemii. Program studiów zakłada pogłębienie wiedzy w obszarze szeroko pojętej chemii nieorganicznej, koordynacyjnej, metaloorganicznej jak i katalizy z udziałem związków nieorganicznych.

Co po studiach

Jako absolwenci studiów magisterskich będziesz posiadał wystarczające umiejętności, aby znaleźć pracę w laboratoriach chemicznych, zakładach przemysłowych, farmaceutycznych (zwłaszcza tych, których produkcja bazuje na procesach katalitycznych) jak również laboratoriach badawczych.


Specjalność chemia nieorganiczna i kataliza - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Anna Trzeciak

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
 • Struktura i reaktywność związków kompleksowych metali
 • Związki metali przejściowych w katalizie

Opiekun specjalności rekomenduje studentom następujące przedmioty do wyboru:
 • Chemia w działaniu: pomysły i zastosowania
 • Krystalografia
 • Magnetyzm molekularny
 • Nanokataliza
 • Podstawy i zastosowania katalizy homogenicznej
 • Spektrometria mas

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
 • Zespół katalizy homogenicznej (ZB-12)
 • Zespół chemii metaloorganicznej i materiałów funkcjonalnych (ZB-1a)
 • Zespół nieorganicznej chemii supramolekularnej (ZB-13a)
 • Zespół fotokatalizy (ZB-8)
 • Zespół zastosowań strukturalnych EPR (ZB-18)
 • Zespół chemii i struktury heterocykli oraz ich sieci koordynacyjnych (ZB-17a)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00