Specjalność chemia medyczna - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia medyczna jest interdyscyplinarną specjalnością z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych pokrewnych nauk. Obejmuje m.in. zagadnienia z dziedziny chemii nieorganicznej i bionieorganicznej, organicznej i bioorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, analizy chemicznej (w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną). Ich znajomość jest niezbędna na przykład przy projektowaniu, syntezie czy też modyfikacji leków.

Co oferujemy

U nas, oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii, w ramach bloku specjalnościowego „Metody fizyko-chemiczne w diagnostyce medycznej i chemii leków” poznasz podstawy badania jakościowego leków i innych związków o potencjalnym działaniu farmakologicznym. Nauczymy Cię izolowania, oczyszczania i wykonywania badań biomateriałów z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, w tym HPLC, ESI-MS, NMR, elektroforezy żelowej i kapilarnej. Nauczymy Cię rzetelnej analizy instrumentalnej lepiej i dokładniej niż na szkoleniach specjalistycznych dostępnych na rynku!

Co po studiach

Absolwenci naszej specjalności po ukończeniu studiów magisterskich będą mogli szukać pracy w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej lub spożywczej w ich działach rozwoju, produkcji, patentów, regulacji, kontroli jakości, badań i rejestracji, aż po działy finansów, sprzedaży oraz marketingu i zarządzania. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli także na podjęcie pracy naukowej w krajowych i zagranicznych zespołach badawczych zajmujących się projektowaniem i otrzymywaniem substancji biologicznie czynnych i analizowaniem mechanizmów ich działania.


Specjalność chemia medyczna - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Henryk Kozłowski

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
 • Obrazowanie tkanek – spektromikroskopia oscylacyjna
 • Zastosowanie spektroskopii IR do badania modelowej błony biologicznej
 • Elektroforeza kapilarna, elektroforeza żelowa
 • Spektrometria mas
 • Krystalografia
 • Metody kalorymetryczne
 • Potencjometria, woltamperometria cykliczna
 • Spektroskopia UV-Vis, EPR, NMR

Opiekun specjalności rekomenduje studentom następujące przedmioty do wyboru:
 • Chemia kosmetyczna
 • Enzymologia
 • Polimery w medycynie
 • Proteomika i metabolomika
 • Wybrane tematy medycyny molekularnej

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
 • Zespół chemii bionieorganicznej i biomedycznej (ZB-2)
 • Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek (ZB-3)
 • Zespół chemii i struktury heterocykli oraz ich sieci koordynacyjnych (ZB-17a)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00