Specjalność chemia biologiczna - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Studia magisterskie na specjalności Chemia biologiczna pozwolą Ci na poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu współczesnej chemii biologicznej. Studia wszechstronnie przygotują Cię do izolowania, oczyszczania i prowadzenia analizy produktów pochodzenia naturalnego oraz do badania ich właściwości chemicznych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych i aparatury naukowej. Nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności praktyczne do projektowania, syntezy i badania struktury związków biologicznie czynnych oraz ich kompleksów z jonami metali o znaczeniu biologicznym.

Co oferujemy

W ramach realizacji bloku specjalnościowego „Metody fizykochemiczne w chemii biologicznej” nauczysz się jak wykorzystać szerokie spektrum eksperymentalnych metod badawczych, między innymi spektroskopowych (UV-Vis, CD, EPR, NMR, fluorescencja), elektrochemicznych (potencjometria, woltamperometria cykliczna) i bioanalitycznych (HPLC, elektroforeza kapilarna i żelowa, ESI-MS) do analizy i pełnej charakterystyki chemicznej danego układu biologicznego. Poznasz właściwości termodynamiczne układów biologicznych, ich mechanizmy działania oraz zależność struktura - reaktywność.

Co po studiach

Po ukończeniu studiów magisterskich z chemii biologicznej możesz podjąć pracę w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z chemików, biochemików, biologów, a także w instytucjach badawczych, laboratoriach diagnostycznych i biotechnologicznych. Ponadto, z uwagi na interdyscyplinarny charakter specjalizacji, możesz pracować w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych.


Specjalność chemia biologiczna - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: prof. dr hab. Henryk Kozłowski

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
  • Biologia molekularna i biotechnologia
  • Metody fizykochemiczne w chemii biologicznej
  • Chemia organiczna makromolekuł

Opiekun specjalności rekomenduje studentom następujące przedmioty do wyboru:
  • Chemia kosmetyczna
  • Enzymologia
  • Polimery w medycynie
  • Proteomika i metabolomika
  • Wybrane tematy medycyny molekularnej

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
  • Zespół chemii bionieorganicznej i biomedycznej (ZB-2)
  • Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek (ZB-3)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00