Specjalność analityka instrumentalna - II stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Dane analityczne są niezbędne w bardzo wielu obszarach ludzkiego działania; można tu wymienić przede wszystkim przemysł metalurgiczny, chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, ale również kontrolę skażenia środowiska, badania kliniczne i wiele innych dziedzin. Znaczenie analityki sprzyja rozwojowi instrumentalnych metod analizy u podstaw których leży pomiar właściwości fizycznych układu dokonywany za pomocą skomplikowanej nieraz aparatury badawczej. Rewolucyjny wręcz rozwój tych metod w ciągu ostatniego okresu dotyczy zarówno wzrostu czułości metod jak i możliwości oznaczenia dowolnego pierwiastka i dowolnego związku nieorganicznego lub organicznego. Analityka Instrumentalna jest adresowana do studentów, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiadomości i nabyciem umiejętności z szeroko rozumianych metod analizy instrumentalnej.

Co oferujemy

Program specjalności obejmuje współczesne metody spektroskopii atomowej i molekularnej oraz metody elektrochemiczne stosowane w analizie jakościowej, ilościowej i strukturalnej a także elementy analizy chemometrycznej. Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowań poszczególnych metod w analizie oraz nabędzie umiejętność doboru metody do rozwiązania określonego problemu i przeprowadzenia całego procesu analitycznego. Nauczy się także umiejętnego korzystania z dostępnych baz danych i z odpowiednich programów komputerowych do obróbki danych eksperymentalnych.

Co po studiach

Absolwenci ze znajomością metod analizy instrumentalnej oraz procedur analitycznych mogą znaleźć pracę w laboratoriach analitycznych o różnym profilu. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w laboratoriach monitorujących skład surowców, półproduktów i produktów końcowych w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości. Można tu wymienić wszystkie towary konsumpcyjne ze szczególnym uwzględnieniem żywności i farmaceutyków dla których obowiązują szczególnie zaostrzone wymagania dotyczące dozwolonych poziomów substancji zanieczyszczających. Absolwenci mogą podjąć także pracę w laboratoriach naukowo-badawczych w których analiza chemiczna i strukturalna jest nieodzowna.


Specjalność analityka instrumentalna - dodatkowe informacjeOpiekun specjalności: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty:
 • Metody spektroskopii atomowej i molekularnej: oscylacyjnej i elektronowej w analizie chemicznej
 • Analityczne zastosowanie metod spektroskopii rezonansu jądrowego i elektronowego
 • Metody chromatograficzne z uwzględnieniem technik stosowanych w analityce
 • Analiza elektrochemiczna i elementy chemometrii

Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie:
 • Zespół spektroskopii molekularnej i fotochemii (ZB-4a)
 • Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn (ZB-06)
 • Zespół elektrochemii (ZB-10)
 • Zespół materiałów luminescencyjnych (ZB-11a)
 • Zespół chemometrii i spektroskopii stosowanej (ZB-15a)
 • Zespół spektroskopii, struktury i elektrochemii związków koordynacyjnych f- i d-elektronowych (ZB-16)
 • Zespół zastosowań strukturalnych EPR (ZB-18)
 • Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek (ZB-03)

» Plan studiów II stopnia
» Lista przedmiotów do wyboru

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00