Specjalność chemia środowiska - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia środowiska to studia, dzięki którym poznasz zagadnienia związane z chemią i ochroną środowiska, niezwykle istotne dla współczesnych i następnych pokoleń mieszkańców Ziemi. Bardzo duży wzrost liczby ludzi, coraz szybszy rozwój wszystkich dziedzin przemysłu i komunikacji i związane z tym zużycie energii, powoduje istotne zmiany w środowisku naturalnym, zmianę składu atmosfery, hydrosfery i zewnętrznej warstwy litosfery. Grozi to trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Studiowanie na tej specjalności pozwoli Ci dobrze opanować wiedzę umożliwiając rozumienie podstaw chemii i chemii środowiska oraz rozwiązywanie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. U nas, oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska.

Co po studiach

Po chemii środowiska możesz podjąć pracę w w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, w instytutach naukowych i instytucjach związanych z ochroną środowiska, także w interdyscyplinarnych zespołach, w skład których mogą wchodzić chemicy, fizycy biochemicy i biologowie.


Program studiów


Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00