Specjalność chemia środowiska - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia środowiska to studia, dzięki którym poznasz zagadnienia związane z chemią i ochroną środowiska, niezwykle istotne dla współczesnych i następnych pokoleń mieszkańców Ziemi. Bardzo duży wzrost liczby ludzi, coraz szybszy rozwój wszystkich dziedzin przemysłu i komunikacji i związane z tym zużycie energii, powoduje istotne zmiany w środowisku naturalnym, zmianę składu atmosfery, hydrosfery i zewnętrznej warstwy litosfery. Grozi to trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Studiowanie na tej specjalności pozwoli Ci dobrze opanować wiedzę umożliwiając rozumienie podstaw chemii i chemii środowiska oraz rozwiązywanie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. U nas, oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska.

Co po studiach

Po chemii środowiska możesz podjąć pracę w w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, w instytutach naukowych i instytucjach związanych z ochroną środowiska, także w interdyscyplinarnych zespołach, w skład których mogą wchodzić chemicy, fizycy biochemicy i biologowie.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność chemia środowiska - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Postawy chemii środowiska (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
 • Informacja naukowa w chemii (dr M. Cebrat)
 • Ekologia (dr A. Dunajski)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Analiza chemiczna środowiska i materiałów (prof. J. Gliński)
 • Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej (prof. J. Gliński)
Przedmiot do wyboru 3:
 • English for science and technology (dr M. Kobyłka)
 • Język angielski w chemii organicznej (dr A. Kluczyk)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Ekologiczna chemia organiczna (dr H. Bechowski)
 • Statystyka (dr S. Mazurek)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Elementy chemii produktów naturalnych - (dr hab. P. Stefanowicz)
 • Monitoring środowiska (dr hab. M. Jerzykiewicz)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Chemia kombinatoryczna (dr A. Kluczyk, dr M. Cebrat)
 • Biomagnetyzm (dr hab. M. Korabik)
 • Błony biologiczne i agregaty lipidowe (dr K. Cieślik-Boczula)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Analiza danych i programowanie w MATLABie (prof. M. Czarnecki)
 • Kataliza a ochrona środowiska (dr K. Wajda-Hermanowicz)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Zielona chemia (prof. A. Trzeciak)
 • Chemia jądrowa (dr hab. Andrzej Kochel)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Geochemia (prof. A. Jezierski)
 • Krystalochemia (prof. L. Ciunik)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00