Specjalność chemia ogólna - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia ogólna pozwoli Ci, zdobyć szeroką wiedzę z zakresu chemii. Dzięki wykładom i zajęciom laboratoryjne uzyskasz i pogłębisz wiedzę na temat nowoczesnych metod syntezy związków chemicznych. Poznasz także współczesne metody fizykochemiczne stosowane w badaniach struktury związków.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, np. z fizykochemicznych metod pomiarowych.

Co po studiach

Po ukończeniu tej specjalności możesz podjąć pracę w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie, a także w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność chemia ogólna - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Historia chemii (prof. K. Orzechowski)
 • Informacja naukowa w chemii (dr M. Cebrat)
 • Analiza matematyczna (prof. K. Musiał)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Podstawy spektroskopii (prof. M. Wierzejewska)
 • Zarządzanie laboratorium (dr hab. J. Ejfler)
 • Analiza chemiczna środowiska i materiałów (prof. J. Gliński)
Przedmiot do wyboru 3:
 • English for science and technology (dr M. Kobyłka)
 • Język angielski w chemii organicznej (dr A. Kluczyk)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Elektrochemia - podstawy (prof. M. Grzeszczuk)
 • Fizykochemia molekularna (prof. Z. Galewski)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Elementy syntezy organicznej (dr M. Pawlicki)
 • Elementy chemii produktów naturalnych (dr hab. P. Stefanowicz)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Siły i równowaga w układach molekularnych (dr A. Bil)
 • Symetria w chemii (dr hab. S. Berski)
 • Wiązania chemiczne (prof. Z. Latajka)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Struktury i zastosowanie związków nieorganicznych (prof. J. Lisowski)
 • Nowoczesne metody preparatyki nieorganicznej (dr. A. Skarżyńska)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Zielona chemia (prof. A. Trzeciak)
 • Chemia jądrowa (dr hab. Andrzej Kochel)
 • Biomakromolekuły (dr hab. P. Stefanowicz)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Geochemia (prof. A. Jezierski)
 • Krystalochemia (prof. L. Ciunik)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00