Specjalność chemia ogólna - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia ogólna pozwoli Ci, zdobyć szeroką wiedzę z zakresu chemii. Dzięki wykładom i zajęciom laboratoryjne uzyskasz i pogłębisz wiedzę na temat nowoczesnych metod syntezy związków chemicznych. Poznasz także współczesne metody fizykochemiczne stosowane w badaniach struktury związków.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, np. z fizykochemicznych metod pomiarowych.

Co po studiach

Po ukończeniu tej specjalności możesz podjąć pracę w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie, a także w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach.


Program studiów


Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00