Specjalność chemia medyczna - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia medyczna jest interdyscyplinarną specjalnością z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych pokrewnych nauk. Obejmuje m.in. zagadnienia z dziedziny chemii nieorganicznej i bionieorganicznej, organicznej i bioorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, analizy chemicznej (w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną). Ich znajomość jest niezbędna na przykład przy projektowaniu, syntezie czy też modyfikacji leków.

Co oferujemy

U nas, oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu: biologii, anatomii i fizjologii, mikrobiologii, biochemii, toksykologii, chemii leków czy też chemii medycznej.

Co po studiach

Absolwenci naszej specjalności po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich będą mogli szukać pracy w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej lub spożywczej w ich działach rozwoju, produkcji, patentów, regulacji, badań i rejestracji, aż po działy finansów, sprzedaży, marketingu i zarządzania. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli także na podjęcie pracy naukowej w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność chemia medyczna - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Postawy chemii środowiska (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
 • Biologia ogólna (dr P. Mamczur)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Mikrobiologia (dr A. Kois-Ostrowska)
 • Podstawy fizjologii człowieka (dr A. Gizak)
Przedmiot do wyboru 3:
 • Chemia żywności (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
 • English in life sciences (dr A. Kluczyk)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Biochemia (dr M. Rowińska-Żyrek)
 • Krystalochemia makrocząsteczek (dr A. Brzuszkiewicz)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Chemia medyczna (prof. M. Jeżowska-Bojczuk, prof. T. Kowalik-Jankowska)
 • Chemia bioorganiczna i chemia białek (prof. Z. Szewczuk, dr. H. Bartosz-Bechowski)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Biomagnetyzm (dr hab. M. Korabik)
 • Błony biologiczne i agregaty lipidowe (dr K. Cieślik-Boczula)
 • Chemia leków I (prof. M. Jeżowska-Bojczuk, prof. H. Kozłowski)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Metale w biologii i medycynie (dr E. Gumienna-Kontecka)
 • Struktury i zastosowanie związków nieorganicznych (prof. J. Lisowski)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Toksykologia (prof. T. Kowalik-Jankowska)
 • Chemia naturalnych produktów leczniczych (dr hab. P. Stefanowicz)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Chemia kosmetyczna (dr hab. R. Starosta)
 • Chemia leków II (prof. Z. Szewczuk)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00