Specjalność chemia materiałów dla nowoczesnych technologii - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii pozwoli Ci, oprócz wiedzy podstawowej z chemii, zapoznać się z nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi we współczesnych technologiach lub potencjalnie mogących znaleźć tam swoje zastosowanie. Na studiach dowiesz się o właściwościach półprzewodników, w tym organicznych, wykorzystywanych w elektronice i optoelektronice (nanotechnologia), zapoznasz się z właściwościami grafenu, metamateriałów, materiałów magnetycznych czy ferroelektrycznych oraz z metodami ich otrzymywania. Nauczysz się nowych metod pomiarowych stosowanych do charakteryzowania tych materiałów, takich jak mikroskopia ostrzowa, mikroskopia elektronowa, spektroskopia, rentgenografia czy rozpraszanie i dyfrakcja neutronów. Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami diagnostyki medycznej, wykorzystujących fotoluminescencję czy rezonans magnetyczny.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, np. z fizyko-chemii ciała stałego, metod pomiarowych ciała stałego oraz projektowania i syntezy nowych materiałów.

Co po studiach

Po ukończeniu specjalności chemia materiałów dla nowoczesnych technologii możesz podjąć pracę w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Możesz podjąć pracę w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność chemia materiałów dla nowoczesnych technologii - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Historia chemii (prof. K. Orzechowski)
 • Informacja naukowa w chemii (dr M. Cebrat)
 • Analiza matematyczna (prof. K. Musiał)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Podstawy badań fizykochemicznych właściwości materiałów (dr P. Szklarz)
 • Podstawy mikroskopii (dr M. Wojtaś)
Przedmiot do wyboru 3:
 • Nowe materiały – zastosowania i metody badawcze (prof. G. Bator)
 • Hodowla monokryształów (prof. R. Jakubas)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Elektrochemia - podstawy (prof. M. Grzeszczuk)
 • Oddziaływania międzycząsteczkowe i zjawiska międzyfazowe (prof. R. Jakubas)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Elementy syntezy organicznej (dr M. Pawlicki)
 • Wybrane zagadnienia spektroskopii oscylacyjno-rotacyjnej kryształów (dr K. Cieślik-Boczula)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Spektroskopia elektronowa w praktyce (prof. E. Zych)
 • Podstawy syntezy luminoforów (prof. E. Zych)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Struktury i zastosowanie związków nieorganicznych (prof. J. Lisowski)
 • Nowoczesne metody preparatyki nieorganicznej (dr. A. Skarżyńska)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Biomakromolekuły (dr hab. P. Stefanowicz)
 • Zielona chemia (prof. A. Trzeciak)
 • Zaawansowane metody badania materiałów (dr P. Szklarz, dr M. Wojtaś)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Geochemia (prof. A. Jezierski)
 • Krystalochemia (prof. L. Ciunik)
 • Metody luminescencyjne w badaniach materiałów (prof. E. Zych)
 • Biomateriały (dr hab. J. Ejfler, dr Ł. John)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00