Specjalność chemia materiałów dla nowoczesnych technologii - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii pozwoli Ci, oprócz wiedzy podstawowej z chemii, zapoznać się z nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi we współczesnych technologiach lub potencjalnie mogących znaleźć tam swoje zastosowanie. Na studiach dowiesz się o właściwościach półprzewodników, w tym organicznych, wykorzystywanych w elektronice i optoelektronice (nanotechnologia), zapoznasz się z właściwościami grafenu, metamateriałów, materiałów magnetycznych czy ferroelektrycznych oraz z metodami ich otrzymywania. Nauczysz się nowych metod pomiarowych stosowanych do charakteryzowania tych materiałów, takich jak mikroskopia ostrzowa, mikroskopia elektronowa, spektroskopia, rentgenografia czy rozpraszanie i dyfrakcja neutronów. Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami diagnostyki medycznej, wykorzystujących fotoluminescencję czy rezonans magnetyczny.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, np. z fizyko-chemii ciała stałego, metod pomiarowych ciała stałego oraz projektowania i syntezy nowych materiałów.

Co po studiach

Po ukończeniu specjalności chemia materiałów dla nowoczesnych technologii możesz podjąć pracę w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Możesz podjąć pracę w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach.


Program studiów


Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00