Specjalność chemia biologiczna - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Chemia biologiczna to studia, dzięki którym uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę zarówno z zakresu współczesnej chemii jak i z podstaw biologii, biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Studia wszechstronnie przygotują Cię do izolowania, oczyszczania i prowadzenia analizy produktów pochodzenia naturalnego oraz do badania ich właściwości chemicznych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych i aparatury naukowej. Nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności praktyczne do projektowania, syntezy i badania struktury związków biologicznie czynnych, związków o potencjalnym działaniu farmakologicznym oraz ich kompleksów z jonami metali o znaczeniu biologicznym.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program, w zakresie biologii ogólnej, biologii molekularnej i biotechnologii oraz podstaw biochemii, jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych oraz Wydziałem Biotechnologii.

Co po studiach

Po chemii biologicznej możesz podjąć pracę w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z chemików, biochemików, biologów, farmakologów i lekarzy, a także w instytucjach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, farmakologicznych czy biotechnologicznych. Ponadto, z uwagi na interdyscyplinarny charakter specjalizacji, możesz pracować w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność chemia biologiczna - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Postawy chemii środowiska (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
 • Biologia ogólna (dr P. Mamczur)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej (prof. J. Gliński)
 • Podstawy spektroskopii (prof. M. Wierzejewska)
 • Zarządzanie laboratorium (dr hab. J. Ejfler)
Przedmiot do wyboru 3:
 • Chemia żywności (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
 • English for science and technology (dr M. Kobyłka)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Chemia komórki I (dr M. Łuczkowski)
 • Krystalochemia makrocząsteczek (dr A. Brzuszkiewicz)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Chemia medyczna (prof. M. Jeżowska-Bojczuk, prof. T. Kowalik-Jankowska)
 • Chemia bioorganiczna i chemia białek (prof. Z. Szewczuk, dr H. Bartosz-Bechowski)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Leki nieorganiczne (prof. H. Kozłowski)
 • Biomagnetyzm (dr hab. M. Korabik)
 • Błony biologiczne i agregaty lipidowe (dr K. Cieślik-Boczula)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Chemia bionieorganiczna (prof. H. Kozłowski)
 • Struktury i zastosowanie związków nieorganicznych (prof. J. Lisowski)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Toksykologia (prof. T. Kowalik-Jankowska)
 • Biomakromolekuły (dr hab. P. Stefanowicz)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Chemia komórki II (dr M. Łuczkowski)
 • Geochemia (prof. A. Jezierski)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00