Specjalność analityka chemiczna - I stopień studiów

2015-02-25
Co to za studia

Analityka chemiczna to studia, dzięki którym uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę zarówno z zakresu współczesnej chemii jak i z podstaw biologii, chemii i analityki medycznej, chemii kosmetycznej, mineralogii i wielu innych. Studia są wszechstronne, bowiem analityka chemiczna ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia analizy metodami klasycznymi (miareczkowe i wagowe) oraz instrumentalnymi substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego, zaś ogólna wiedza chemiczna przygotuje cię dodatkowo do badania ich właściwości chemicznych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych i aparatury naukowej. Nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności praktyczne do projektowania eksperymentu analitycznego, tak w pracowni naukowej jak i przemysłowej.

Co oferujemy

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Wybrane przedmioty (jak Analityka medyczna czy Analiza środowiskowa) są realizowane przy współpracy z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym czy Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska naszego Uniwersytetu.

Co po studiach

Po analityce chemicznej możesz podjąć pracę w instytucjach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, farmakologicznych, technologicznych czy biotechnologicznych. Specjalizacja ma spory walor interdyscyplinarny, co znacznie poszerza zakres możliwych miejsc pracy. Warto dodać, że na rynku pracy to właśnie specjaliści w dziedzinie analityki są najbardziej poszukiwanymi chemikami.


» Plan studiów I stopnia


Specjalność analityka chemiczna - lista przedmiotów do wyboru


Przedmiot do wyboru 1:
 • Historia chemii (prof. K. Orzechowski)
 • Informacja naukowa w chemii (dr M. Cebrat)
 • Człowiek a środowisko (prof. M. Jeżowska-Bojczuk)
Przedmiot do wyboru 2:
 • Analiza chemiczna środowiska i materiałów (prof. J. Gliński)
 • Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej (prof. G. Oczko)
 • Zarządzanie laboratorium (dr hab. J. Ejfler)
Przedmiot do wyboru 3:
 • Analiza minerałów (prof. J. Gliński)
 • Analiza rud i stopów metali (prof. J. Gliński)
Przedmiot do wyboru 4:
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
Przedmiot do wyboru 5:
 • Sekcja sportowa A
 • Sekcja sportowa B
 • Sekcja sportowa C
Przedmiot do wyboru 6:
 • Elektrochemia – podstawy (prof. M. Grzeszczuk)
 • Metody chromatograficzne - podstawy (dr hab. R. Bronisz)
Przedmiot do wyboru 7:
 • Analiza związków organicznych (dr A. Kluczyk)
 • Monitoring środowiska (dr hab. M. Jerzykiewicz)
Przedmiot do wyboru 8:
 • Spektroskopia elektronowa w praktyce (prof. E. Zych)
 • Analiza śladowa (dr. M. Puchalska)
Przedmiot do wyboru 9:
 • Matematyczna interpretacja danych doświadczalnych (dr. hab. R. Wieczorek)
 • Podstawy chemometrii (prof. M. Czarnecki)
Przedmiot do wyboru 10:
 • Analityka medyczna (dr L. Pawlik-Sobecka)
 • Analiza zanieczyszczeń środowiska (dr M. Jakubiak)
Przedmiot do wyboru 11:
 • Geochemia (prof. A. Jezierski)
 • Krystalochemia (prof. L. Ciunik)
Przedmiot do wyboru 12:
 • Dyskursy mediów
 • Perswazyjne działania językowe

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00