Samorząd studencki na Wydziale Chemii

Starosta Wydziału:
Patryk Sobolewski

Delegat do Parlamentu Studentów UWr:
Kalina Dziadosz

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego:
  1. Kalina Dziadosz
  2. Katarzyna Kołacz
  3. Monika Kowalik
  4. Jakub Pawłów
  5. Kacper Prokop