Samorząd studencki na Wydziale Chemii

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
Patryk Sobolewski

Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
Kalina Dziadosz

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego:
  1. Klaudia Cięciwa
  2. Kalina Dziadosz
  3. Agnieszka Jabłońska
  4. Magdalena Kamińska
  5. Martyna Kasprzyk
  6. Sebastian Nawara
  7. Jakub Pawłow
  8. Patryk Sobolewski