Samorząd studencki na Wydziale Chemii

Starosta Wydziału:
Maciej Stawecki

Delegat do Parlamentu Studentów UWr:
Kalina Dziadosz

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego:
  1. Kalina Dziadosz
  2. Marcin Małecki
  3. Natalia Owczarek
  4. Magdalena Wierzbicka