Przedmioty do wyboru - II stopień studiów

Semestr zimowy:

Nazwa przedmiotu Prowadzący Formy ECTS Uwagi
Biospektroskopia oscylacyjna dr K. Cieślik-Boczula W+L 6
Chemia kryminalistyczna dr inż. A. Kluczyk, dr M. Kuczer W+L 6
Chemia pierwiastków f-elektronowych dr M. Sobczyk W 3
Chemia w działaniu: pomysły i zastosowania prof. Jerzy Lisowski W 3
Chemia związków heterocyklicznych. Wybrane zagadnienia. dr inż. A. Kluczyk W 3 Co 2 lata (od 2014/2015)
Chemometria prof. M. Czarnecki W+S 6
Ciekłe kryształy dr hab. Z. Galewski, prof. UWr W 3
Enzymologia dr M. Łuczkowski W+S+L 6
Elektrochemia w teorii i praktyce prof. M. Grzeszczuk W+L 6
Kurs elektrochemii prof. M. Grzeszczuk W 3
Krystalografia prof. L. Ciunik, prof. T. Lis W+S+L 6
NMR– wprowadzenie do teorii, metody i zastosowania dr hab. Marek Ilczyszyn W 3
Oddziaływania molekularne prof. M. Rospenk W 3
Polimery w medycynie dr hab. J. Ejfler W+S+L 6
Professional English in organic chemistry dr inż. A. Kluczyk W+S 3
Promieniowanie elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej prof. E. Zych W 3
Spektroskopia fluorescencyjna prof. M. Karbowiak W 3
Synteza asymetryczna w chemii organicznej dr H. Bartosz-Bechowski W 3
Synteza organiczna na nośniku stałym dr A. Kluczyk W 3 Co 2 lata (od 2014/2015)
Współczesna synteza organiczna dr hab. M. Stępień W 3
Współczesne metody analiz dr hab. Maria Ilczyszyn W+L 6
Współczesne metody chromatograficzne dr inż A. Kluczyk, dr M. Kijewska W+L 6
Projektowanie materiałów luminescencyjnych dr hab. P. Gawryszewska, dr hab. J. Sokolnicki W+L 6
Proteomika i metabolomika prof. Z. Szewczuk W+S+L 6
Teoria oddziaływań międzycząsteczkowych prof. Z. Latajka W+S 6 Co 2 lata (od 2014/2015)
Zaawansowana chemia organiczna dr H. Bartosz-Bechowski W+S 6
Zastosowanie materiałów chemicznych prof. G. Bator W 3


Semestr letni:

Nazwa przedmiotu Prowadzący Formy ECTS Uwagi
Chemia metaloorganiczna dr hab. S. Szafert W 3
Chemia w archeologii i sztuce dr B. Łydżba-Kopczyńska W+L 6
Chemiczna topologia kwantowa dr hab. S. Berski W 3 Co 2 lata (od 2015/2016)
Niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej dr hab. S. Berski W 3 Co 2 lata (od 2014/2015)
Fotochemia stosowana dr hab. M. Wierzejewska, prof. UWr W+L 6
Fotoindukowane przeniesienie elektronu dr hab. A. Szemik-Hojniak W 3
Kataliza w ochronie środowiska dr hab. P. Smoleński W+L 6
Krystalograficzna analiza makrocząsteczek prof. T. Lis W+L 6 Co 2 lata (od 2015/2016)
Krystalografia chemiczna prof. T. Lis W+L 6 Co 2 lata (od 2014/2015)
Magnetyzm molekularny dr A. Bieńko W+L 6
Metody chiralooptyczne w chemii organicznej dr hab. Marek Lisowski W 3 Co 2 lata (od 2014/2015)
Metody dynamiki molekularnej ab initio dr P. Dopieralski W+L 6
Nanokataliza prof. A. Trzeciak, dr inż. A. Gniewek W+L 6 Co 2 lata (od 2016/2017)
Kataliza z udziałem związków metali prof. A. Trzeciak W 3 Co 2 lata (od 2015/2016)
Podstawy medycyny nuklearnej prof. H. Kozłowski W 3
Podstawy teoretyczne interpretacji widm elektronowych związków pierwiastków przejściowych prof. M. Karbowiak W 3
Spektrometria mas dr hab. P. Stefanowicz W 3
Spektroskopia UV-Vis dr hab. A. Mondry, prof. UWr W 3
Strukturalne zastosowania spektroskopii EPR prof. J. Jezierska W 3
Toksykologia prof. T. Kowalik-Jankowska W+L 6 Co 2 lata (od 2014/2015)
Właściwości optyczne chromoforów organicznych dr M. Pawlicki W 3 Co 2 lata (od 2015/2016)
Współczesne techniki NMR w chemii organicznej dr E. Dudziak W+S 3
Wybrane tematy medycyny molekularnej dr E. Gumienna-Kontecka W 3
Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii ciała stałego prof. G. Bator W 3
Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej dr A. Bil W 3 Co 2 lata (od 2014/2015)
Zastosowanie fizyki statystycznej do opisu zjawisk fizykochemicznych dr A. Bil W 3 Co 2 lata (od 2015/2016)