Pliki - praktyki studenckie


Ramowy Program Praktyki Zawodowej.docx
2017-03-29, 11:15
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 13 KB

Ramowy Program Praktyki Zawodowej dla studentów


Organizacja praktyk zawodowych.pdf
2014-04-14, 22:00
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 38 KB

Praktyki zawodowe: Organizacja praktyk.


Zaswiadczenie o odbyciu praktyk.pdf
2014-04-14, 22:00
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 32 KB

Praktyki zawodowe: Zaświadczenie o odbyciu praktyk.


Umowa.pdf
2014-04-14, 22:00
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 49 KB

Praktyki zawodowe: Umowa.


Arkusz hospitacji.doc
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 44 KB

Praktyki pedagogiczne: Arkusz hospitacji.


Arkusz planowania lekcji.doc
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 48 KB

Praktyki pedagogiczne: Arkusz planowania lekcji.


Karta lekcji.doc
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 34 KB

Praktyki pedagogiczne: Karta lekcji.


Instrukcja praktyk - nowy program studiów.pdf
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 745 KB

Praktyki pedagogiczne: Instrukcja praktyk - nowy program studiów.


Instrukcja praktyk - stary program studiów.pdf
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 746 KB

Praktyki pedagogiczne: Instrukcja praktyk - stary program studiów.


Zarządzenie Rektora - nowy program studiów.pdf
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 1144 KB

Praktyki pedagogiczne: Zarządzenie Rektora - nowy program studiów.


Zarządzenie Rektora - stary program studiów.pdf
2013-06-04, 12:55
Autor: Administrator
Wielkość pliku: 160 KB

Praktyki pedagogiczne: Zarządzenie Rektora - stary program studiów.