Opiekunowie studentów

1 rok, I stopień
2 rok, I stopień
3 rok, I stopień
1 rok, II stopień
2 rok, II stopień Advanced Synthesis in Chemistry: 1 & 2 year of study - dr Bartosz Szyszko