Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii

Podstawowa oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich mogą zwiększyć swoje kwalifikacje korzystając z naszej oferty studiów podyplomowych lub kontynuować edukację w ramach studiów doktoranckich.