Kontakt

DziekanatAdres: ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
e-mail: dziekanat@chem.uni.wroc.pl Godziny otwarcia:
  • poniedziałek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • wtorek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • środa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • czwartek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • piątek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Anna SkarżyńskaDyżur w dziekanacie:
wtorek: 14:00 - 15:00
czwartek: 12:00 - 14:00
Kierownik Dziekanatu mgr Agnieszka Kalajew e-mail: agnieszka.kalajew@chem.uni.wroc.pl
tel.: 71 375 7647 Sprawy dydaktyczne: studia doktoranckie, studia w języku angielskim, studia II stopnia niestacjonarne Pracownicy mgr Joanna Molenda e-mail: joanna.molenda@chem.uni.wroc.pl
tel.: 71 375 7291 Sprawy dydaktyczne: studia I i II stopnia Chemia oraz Chemia i toksykologia sądowa
Pomoc materialna: studia I i II stopnia Chemia medyczna
Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna
Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów
Agnieszka Tokarz e-mail: anieszka.tokarz@chem.uni.wroc.pl
tel.: 71 375 7292 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
mgr Paulina Sozańska-Łaba e-mail: paulina.sozanska@chem.uni.wroc.pl
tel.: 71 375 7292
Sprawy dydaktyczne: studia I i II stopnia Chemia medyczna
Pomoc materialna: studia I i II stopnia Chemia oraz Chemia i toksykologia sądowa
Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów