Dodatkowa, bezpłatna oferta uprawniająca do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2015-02-25
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii oraz prowadzenia różnego rodzaju szkoleń w firmach i dla firm. Proponowane kształcenie modułowe jest bezpłatne, odbywa się w ramach dodatkowych 30 punktów ECTS realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci na kierunku chemia uzyskują zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia:
  • przygotowanie merytoryczne do nauczania chemii, zgodne z programem studiów na kierunku CHEMIA (moduł 1)
  • dodatkowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – 165 godz. oraz 30 godz. praktyki psychologiczno-pedagogicznej, razem 12 pkt. ECTS (moduł 2)
  • dodatkowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania chemii III i IV etap edukacyjny – 120 godz. oraz 120 godz. praktyki pedagogicznej, razem 15 pkt. ECTS (moduł 3)

Pełny opis w plikach:

» Moduł 2 i 3 - wariant A
» Moduł 2 i 3 - wariant B

Przedmioty kształcenia modułu 2 (psychologia i pedagogika) jednocześne mogą być zaliczone do obowiązujących przedmiotów humanistycznych.


Studenci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia do nauczania chemii w gimnazjum, mają możliwość uzupełnienia kształcenia na studiach II stopnia, które daje kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent studiów II stopnia może tym samym posiadać kwalifikacje do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Do zrealizowania pozostają tylko wybrane przedmioty modułu 2 i 3, wariantu B (porozumienie z CEN).

» Moduł 2 i 3 - dla kontynuujących

Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-25 godzina: 22:00