Szkolenie z "Pierwszej pomocy"

2013-06-03, 11:28
Autor: Dziekanat

Informacja dla studentów II roku specjalność Chemia i edukacja dla bezpieczeństwa

Termin szkolenia z "Pierwszej pomocy":
15 czerwca 2013 r. (godz. 8-14)
16 czerwca 2013 r. (godz. 8-14)

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii 50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, Sala 145.


Komentarze:
Dodaj komentarz  »


Autor: student
2013-06-16, 14:12
Kto prowadził to szkolenie?