Archiwum Prac Dyplomowych

Na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), uruchamiony został się system Archiwum Prac Dyplomowych (APD), który umożliwia zdalną obsługę procesu dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

» Dostęp do Archiwum Prac DyplomowychInstrukcje obsługi i inne dokumenty:

» APD - dla promotora i recenzenta
» APD - dla studenta

» APD - Zarządzenie JM Rektora.pdf
» APD - Zarządzenie Dziekana.pdf
» Oświadczenie - Zarządzenie JM Rektora 2018
»Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy w ORPPD