Stypendium Ministra 2015/2016

2015-08-26, 13:00
Autor: Dziekanat

Zainteresowani studenci zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016 do dnia 23.09.2015 r. składając w Dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.
Obowiązujące druki (wniosek, oświadczenia, lista) oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.uni.wroc.pl ( studia i studenci/sprawy socjalo-bytowe/ pomoc materialna/ dla studentów/ stypendia ministra).


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »