Stypendium za wyniki w nauce

2016-10-13, 12:14
Autor: Administrator

Pani Dziekan Wydziału Chemii zaprasza studentów studiów II stopnia do składania dokumentów o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Regulamin wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępny na stronie Wydziału http://stud.chem.uni.wroc.pl/stypendia.html.
Dokumenty należy składać w pokoju nr 10 do 04.11.2016r.
Osoby, które już złożyły dokumenty proszone są o ich aktualizację.


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »