Informacje na temat ubezpieczeń studentów i doktorantów od NNW

2017-09-13, 14:10
Autor: Dziekanat

Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów zostały umieszczone na stronie głównej UWr pod poniższym adresem:

https://uni.wroc.pl/4764-2/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »