Płatne staże

2015-03-12, 10:40
Autor: Administrator

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu "Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji "Strategii Europa 2020", studiujących na Wydziałach:
• Biotechnologii
• Matematyki i Informatyki
• Fizyki i Astronomii
• Chemii
• Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
• Nauk Biologicznych
• Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

O staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz III lub IV roku studiów I stopnia. Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest wykazanie związku między realizowanymi studiami, własnymi planami zawodowymi i obszarem kształcenia kluczowym dla realizacji "Strategii Europa 2020". Każdy staż będzie realizowany przez 3 miesiące w wymiarze 80 godz./ miesiąc. Realizację staży zaplanowano na okres 1.05.2015. – 31.07.2015.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów w obecnej edycji staży zaplanowano dwie opcje rekrutacji. Kandydaci mogą aplikować na oferty staży przedstawione przez Biuro Karier (tzw. I OPCJA rekrutacji: 16-24 marca 2015; oferty będą dostępne na stronie Biura Karier od dnia 16 marca) lub samodzielnie pozyskać miejsce realizacji stażu (tzw. II OPCJA rekrutacji: 25-27 marca 2015).

Podczas staży studenci i studentki będą mieć szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Udział w stażu to także okazja do nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz poznania praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej na studiach. Ponadto stażyści otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19,09 zł/godz.

Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach, procesie rekrutacji oraz "Strategii Europa 2020" można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: www.careers.uni.wroc.plStażę realizowane w ramach projektu "Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »