Płatne staże zagraniczne dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

2015-05-18, 18:00
Autor: Administrator

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w stażach zagranicznych organizowanych w ramach Projektu "Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta staży skierowana jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji "Strategii Europa 2020", studiujących na Wydziałach:

- Biotechnologii
- Matematyki i Informatyki
- Fizyki i Astronomii
- Chemii
- Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
- Nauk Biologicznych
- Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska


Zgodnie z Regulaminem o staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz trzeciego lub czwartego roku studiów I stopnia.

Wyjazdy na staże zaplanowano na okres wakacyjny 2015 (staże mogą rozpocząć się pomiędzy 20 lipca a 1 września – w zależności od preferencji Kandydata i wskazanej przez niego Jednostki przyjmującej na staż). Każdy staż będzie trwał dwa miesiące, a Uczestnicy otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 291,83 zł/ m-c. Ze środków unijnych zostaną także pokryte koszty przelotu/dojazdu do miejsca odbywania stażu (do kwoty 3 000 zł brutto w obie strony).

Kandydaci zainteresowani skorzystaniem z w/w oferty są zobowiązani do samodzielnego pozyskania miejsca realizacji stażu u zagranicznego pracodawcy. Program stażu realizowanego w zagranicznej jednostce musi wiązać się z przynajmniej jednym z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020. Dokumenty aplikacyjne na staże zagraniczne będą przyjmowane w Biurze Karier w terminie 17-18 czerwca 2015.

Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach zagranicznych, procesu rekrutacji oraz "Strategii Europa 2020" można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier.


ZAPRASZAMY!
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier
www.careers.uni.wroc.pl


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »