Cykl spotkań dla studentów z pracodawcami

2012-11-14, 11:05
Autor: Dziekanat

Studencie! Weź przyszłość w swoje ręce! Już dziś zadbaj o swoją karierę zawodową.

Na Wydziale Chemii rozpoczyna się cykl spotkań dla studentów z pracodawcami. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 listopada br (wtorek) o godzinie 10:00 w sali 145 na Wydziale Chemii. Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich studentów, a przede wszystkim studentów 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich. Studenci, którzy wezmą udział w spotkaniu będą mieli usprawiedliwioną, przez Panią Dziekan, nieobecność na zajęciach odbywających się planowo.

Program spotkania:
1. Otwarcie seminarium, prezentacja przedstawicieli firm, władz Wydziału (dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Anna Trzeciak).
2. Prezentacja producenta wyrobów chemii gospodarczej Kosmet–Rokita; grupy PCC rokita SA, ICSO Blachownia
- profil firmy, charakterystyka wyrobów
- profil absolwenta z wykształceniem chemicznym dla potrzeb firmy Kosmet-Rokita, prezentacja miejsc pracy i możliwości zatrudnienia, proces rekrutacji (prezes zarządu Marcin Markiewicz)
- prezentacja laboratoriów zakładowych oraz profil absolwenta dla potrzeb usług pomiarowo-badawczych (kierownik laboratorium badawczego A. Kawa, J. Zimoch)
3. Prezentacja specjalności na Wydziale Chemii, wiedza i umiejętności praktyczne studentów (prodziekan ds. nauczania dr hab. R. Wieczorek).
4. Dyskusja (moderatorzy: dziekan i prodziekani Wydziału Chemii).
5. Podsumowanie: absolwent na miarę – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, nowe przedmioty.


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »