Praktyki pedagogiczne i zawodowe

2012-06-26, 12:40
Autor: Dziekanat

Studenci przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, w tym pedagogicznej zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki (Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim).


Brak komentarzy.
Dodaj komentarz  »